Bo och trivs i våra fastigheter!

Trivselregler

Visst får jag ha på musik till kl 23:00?

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn! Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från fastighetsägaren kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensam utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 22:00 och 07:00, inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo.

Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar.

Låt inte heller barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten. Hyresgäst som trots påpekande missköter sig mister sin hyresrätt.

 

Fest?

Om du skall ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

 

Vad skall jag göra om jag blir störd av en granne?

Ta kontakt med den som är orsaken och tala på ett lugnt och vänligt sätt om att du blir störd.

Ofta kan situationen lösas direkt. Hjälper inte detta så kontakta EHCC så kontaktar vi den som stör.

 

Hur gör jag med soporna?

Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kartonger kastas i grovsoprummet eller på annan anvisad plats om sådan finns.

Vid sopstopp, ring fastighetsskötaren i enlighet med vad som anslagits i det trapphus där du bor.

 

Rökning?

Rökning är förbjudet i alla allmäna utrymmen som hissar, tvättstuga, trapphus mm.

För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken.

 

Vatten?

Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten nattetid.

Naturligtvis vet du också att man inte får spola ner annat än toalettpapper i wc-stolen.

 

Förråd?

Källar- och vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta oss. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet.

Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar skall alltid vara stängda.

 

Fyrverkerier?

För allas säkerhet och trevnad vädjar vi till våra hyresgäster att undvika fyrverkeipjäser och smällare i anslutning till den fastighet ni bor i.

 

Parabolantenn?

Tyvärr är det inte tillåtet att utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på tak, fasad eller balkongräcke.

 

Får jag parkera min motorcykel på gården?

Nej, motorcyklar skall parkeras på p-plats.

Det är förbjudet att parkera motorcyklar på grönytor, i porthus, på gårdar eller utmed husfasaderna i av EHCC förvaltade fastigheter. Detta på grund av brandrisken, besvärande avgaser, störande buller samt försvårande av fastighetsskötsel och renhållning.

 

Får man hänga blomsterlådor på utsidan av balkongen?

Nej , blomsterlådor skall ur säkerhetssynpunkt hängas på insidan av balkongen.

 

Får jag piska mattor på balkongen?

Nej, det kan störa dem som bor runt omkring.

 

Måste jag städa min lägenhet?

Som hyresgäst är man skyldig att sköta sin lägenhet genom att städa och hålla den snygg.

En smutsig lägenhet kan dra till sig ohyra. De flesta ytor tvättar du av med vatten och ett milt rengöringsmedel. Golvytor, inklusive parkett, rengörs lättast genom våttorkning.

Tänk på att linoleumgolv skadas av för mycket och hett vatten.

Ge dig inte på taktvätt utan att rådgöra med EHCC först. En misslyckad taktvätt kan ge ett flammigt tak.

 

Får jag själv göra förändringar i lägenheten?

Nej, du får inte göra några förändringar i lägenheten (t ex målning, tapetsering, nytt golv mm.) utan att ha fått skriftligt tillstånd av EHCC.

 

Får jag installera en tvätt eller diskmaskin i lägenheten?

Nej, inte utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd. Alla fasta installationer måste göras av fackman.

El-fel och vattenskador är ofta dyrbara skador och ljudet från dessa maskiner leder ofta till störningar hos dina grannar.

 

Om lägenheten skadas?

Grannens barn åker skridskor i ditt vardagsrum och repar hela golvet. Målaren som hjälper dig att tapetsera gör ett dåligt jobb och skadar både väggar och tak. Dina inneboende har fest som går snett och delar av kök och badrum blir sönderslagna. Vem skall då betala för reparationerna?

Vid onormalt slitage och vållande av skada i lägenheten är det enligt hyreslagen hyresgästen som är ersättningsskyldig. Du ansvarar också för skador som uppkommer om någon som tillhör hushållet, eller gästar dig, uppträtt vårdslöst. Du ansvarar också för skador som inneboende eller externa hantverkare orsakat.

 

Om något går sönder - vem betalar?

Vid onormalt slitage och vållande till skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig.

Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t ex externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

 

För mer om vad som gäller hänvisar vi till hyreslagen.

 

Vad är onormalt slitage?

Hur många tavlor och hyllor får man hänga upp på väggarna egentligen? Svaret är enkelt, hur många man vill. När du skall flytta besiktigas lägenheten. Om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten som den var när du flyttade in.

Vad som är onormalt slitage avgör besiktningsmannen.

 

Vad finns för regler beträffande hundar och andra husdjur?

Av hänsyn till hundrädda personer, andra djur och allergiker skall hunden vara kopplad inom bostadsområdet. Hundar och andra husdjur får inte heller vistas lösa i trappor och källare.

 

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Ägaren är ansvarig för att plocka upp ev spillning.

 

Om en hund släpps lös eller uppfattas som hotande, skall detta anmälas till EHCC som en störning.

I störnigsärenden tar EHCC kontakt med den störande och den som anmält störningen.

I förlängningen kan ett störningsärende leda till uppsägning av hyresrätten.

 

Vad skall jag som har katt tänka på?

Kattdjur är för många starkt allergiframkallande och får bla därför ej vistas i inomhus eller gemensamma utrymmen. Du bör ha s k klösbrädor i din lägenhet så att katten har något annat än tapeter och väggar att klösa på. Katthår i avloppet orsakar lätt stopp, så vi ber dig att vara noga med att kamma och borsta din katt speciellt när den fäller.

 

Vi avråder från att ha mer än en katt i lägenheten.

 

Kattsand får absolut inte slängas i toalettstolen, då den blir som cement i avloppsrören och orsakar svåra stopp i avloppsstammarna. Med risk att vatten kan stiga i avloppet och svämma över lägenheterna.

 

Har EHCC några regler vad gäller rökning?

Rökning inomhus bör undvikas då röken stiger rakt upp till grannen. Stör din rökning andra grannar så bör du ändra dina vanor och enbart röka utomhus.

 

Får jag grilla på balkongen?

Nej, det är inte tillåtet hos EHCC, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill.

 

Får jag grilla på gården?

Inom fastighetsområden i EHCC förvaltning råder inget generellt förbud mot grillning. men tänk på att visa hänsyn mot grannarna och att vara mycket aktsam - en grill startar lätt en brand.

 

Jag har varit bortrest en tid och det luktar avlopp i lägenheten, vad gör jag??

Troligen har vattnet i vattenlåsen dunstat, så tappa upp lite vatten i handfatet, diskbänken, dusch eller badkar och spola i toaletten så slipper du problemet.

 

Jag har låst mig ute, vad gör jag?

Kontakta din fastighetsskötare i första hand och EHCC i andra hand så får du hjälp med åtgärden som du själv kommer att bli debiterad för.

 

Vart ringer jag för att göra felanmälan utanför kontorstid?

I samtliga trappuppgångar skall det finnas ett anslag med aktuella nummer till fastighetsskötare och eventuellt journummer.

 

 

 

EHCC Fastigheter AB Tibro

Utöver Tibro förvaltar och äger vi fastigheter i Skövde, Älgarås, Moholm, Tidan och Töreboda.

Vi tillhandahåller bostäder, näringslivslokaler, lagerlokaler och industrilokaler.

Ca 430 lgh och 145 000 kvm industrilokaler.

Vi är moderbolag till Hörnebo Fastigheter, Tibro Industrifastigheter och Dotter5 (tidigare Novantor).

Vår ambition är att erbjuda hög boendekvalitet och funktionsdugliga lokaler till rimligt pris.

Vi arbetar långsiktigt för att minimera våra kostnader genom stort personligt engagemang.

Företaget ägs och drivs av bröderna Erik, Henrik och Carl Carlsson men även grundaren Bengt-Inge Carlsson är med i den dagliga verksamheten.

Vinterförvaring

I torra och fina lokaler kan vi förvara din:

Husvagn, Båt, Bil, MC mm.

 

För mer information ring:

0504-61660